MediaPlayer Automatisch afspelen wijzigen

 

Ga naar: Start/Configuratiescherm

 

Standaard als je een CD, DVD in de speler doet of een USB stick aansluit zal deze automatisch opstarten.

 

Deze functionaliteit kan beheerd worden vanuit het Configuratiescherm en kan hier desgewenst uitgeschakeld worden.

Ga naar het Menu Start en klik hier op het Configuratiescherm.

Klik hier dan op "Standaardprogramma's".

 

 

Klik op: Standaardprogramma's (zie rode kader)

 

 

Kies daarna: Instellingen voor Automatisch Afspelen wijzigen. (zie rode kader)

 

 

Haal het vinkje weg, dat staat voor:

Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken

 

Verwisselbaar station:   Geen actie ondernemen (zie rode kader)

Geheugenkaart:             Altijd vragen (zie rode kader)

DVD-film:                        Altijd vragen (zie rode kader)

 

 

Blue-ray-schijf:               Altijd vragen (zie rode kader)

Cd's:                               Altijd vragen (zie rode kader)

Software:                        Altijd vragen (zie rode kader)

 

Klik daarna op: Opslaan

Door bovenstaande instellingen te wijzigen, is het doel bereikt, nl. geen automatisch opstarten van programma's zoals Mediaplayer.

 

vrijdag 22 mei 2020