USB is te traag

 

Wanneer u een PC heeft, gebouwd in 2004, of later, dan zou u moeten beschikken over snelle USB 2.0 poorten.

 

Als de USB desondanks toch erg traag is, moet u controleren, of in de BIOS wel is aangeven, dat USB 2.0 ingeschakeld is.

 

Er kan dan een melding komen: Dit apparaat kan sneller kan werken

 

 

U komt in de BIOS (BasicInputOutputSystem), door tijdens het opstarten op een aangegeven toets te drukken, meestal is dat: DEL, F1, F2 of F10.

 

Kies het Tabblad Advanced

 

 

Klik op: USB Configuration

 

 

Klik op: USB 2.0 Controller                 [Disabled]

 

 

Kies: Enabled

 

 

USB 2.0 Controller Mode                 [FullSpeed]

 

 

Kies daarna: Exit & Save Changes

 

Hierna zullen de USB poorten wel de goede snelheid hebben!

 

zaterdag 3 oktober 2015