Windows 10 Herstellen 

 

Herstellen vanaf een systeemherstelpunt

Met deze optie wordt uw PC hersteld naar een eerder moment in de tijd, wat een systeemherstelpunt wordt genoemd.

Er worden herstelpunten gegenereerd wanneer u een nieuwe app, een nieuw stuurprogramma of een Windows-update installeert, en wanneer u handmatig een herstelpunt maakt.

Herstellen heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden.

Maar apps, stuurprogramma's en updates die zijn ge´nstalleerd nadat het herstelpunt is gemaakt, worden verwijderd.
 

Selecteer de Startknop, typ configuratiescherm en kies het vervolgens in de lijst met resultaten.

 

Zoek in het Configuratiescherm naar Herstel.

 

 

Selecteer Herstel > Systeemherstel starten > Volgende.

Kies het herstelpunt dat is gerelateerd aan de app, het stuurprogramma of de update met problemen en selecteer Volgende > Voltooien.

 

 

Opmerking

Als u geen herstelpunten ziet, kan dat komen omdat systeembeveiliging niet is ingeschakeld.

Als u dit wilt controleren, gaat u naar het Configuratiescherm, zoekt u naar Herstel en selecteert u Herstel > Systeemherstel configureren > Configureren en zorgt u ervoor dat Systeem- beveiliging inschakelen is geselecteerd.

 

De PC opnieuw instellen

Bij het opnieuw instellen kunt u kiezen of u uw bestanden wilt behouden of verwijderen.

Vervolgens wordt Windows opnieuw ge´nstalleerd. Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Deze PC opnieuw instellen > Aan de slag en kies een optie.

 

 

Klik op: Aan de slag (zie rode kader)

 

 

Ik zou kiezen: Alles verwijderen (klik daarop) (zie rode kader)

Zorg wel, dat alle belangrijke Data naar een Externe harde schijf is gekopieerd.

De gegevens van uw mailaccount zijn beschikbaar?

 

Opmerking

Als u Instellingen niet kunt openen, kunt u de PC opnieuw opstarten en naar de instellingen voor het opnieuw instellen navigeren vanuit het aanmeldingsscherm. Druk op de Windows-logotoets  +L om het aanmeldingsscherm weer te geven en houdt vervolgens de Shift-toets ingedrukt terwijl u Aan/uit  > Opnieuw opstarten selecteert in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, selecteert u Problemen oplossen > Deze PC opnieuw instellen.

 

Als u geen toegang hebt tot het aanmeldingsscherm, gebruikt u een herstelstation of installatiemedium om uw PC opnieuw in te stellen.

 

Opmerking

De PC herstellen of opnieuw instellen met behulp van een herstelstation

Als u de PC niet kunt opstarten, kunt u een herstelstation gebruiken om de PC te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om de PC opnieuw in te stellen. 

Zie Een herstelstation maken voor meer informatie over het maken van een herstelstation op een werkende PC.

Als u een herstelstation gebruikt dat is gemaakt in Windows 10:

Sluit het herstelstation aan en schakel uw PC in.

 

Selecteer Problemen oplossen in het scherm Kies een optie en selecteer een optie.

Als het scherm Kies een optie niet wordt weergegeven, is uw PC mogelijk niet ingesteld om op te starten vanaf een station. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw PC voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw PC.

 

Maak gebruik van een systeemherstelpunt door Geavanceerde opties > Systeemherstel te kiezen.

Hierdoor worden onlangs ge´nstalleerde apps, stuurprogramma's en updates verwijderd die mogelijk problemen op uw PC veroorzaken, maar uw persoonlijke bestanden blijven intact.

Selecteer Deze PC opnieuw instellen en kies vervolgens of u uw bestanden wilt behouden of verwijderen.

Voor meer informatie over wat het effect is op uw apps en instellingen van het opnieuw instellen, raadpleegt u het gedeelte De PC opnieuw instellen van dit onderwerp.

Als herstellen niet werkt, kunt u ook herstellen vanaf een station.

Hierbij wordt Windows 10 opnieuw ge´nstalleerd (tenzij uw PC werd geleverd met Windows 8/8.1 en een herstelpartitie van de fabrikant van uw PC.

In dat geval wordt de Windows-versie ge´nstalleerd die bij uw PC is geleverd).

Hierbij worden ook de persoonlijke bestanden, apps en stuurprogramma's die u hebt ge´nstalleerd, verwijderd, evenals wijzigingen die u hebt aangebracht in instellingen.

 

Opmerking

Als u tijdens het maken van het herstelstation ervoor hebt gekozen geen back-up te maken van de systeembestanden, zijn Deze PC opnieuw instellen en Herstellen vanaf een station niet beschikbaar.

 

Maak gebruik van een systeemherstelpunt door Geavanceerde opties > Systeemherstel te kiezen.

Hierdoor worden onlangs ge´nstalleerde apps, stuurprogramma's en updates verwijderd die mogelijk problemen op uw PC veroorzaken, maar uw persoonlijke bestanden blijven intact.

 

Selecteer De PC opnieuw instellen > Ja, het station opnieuw partitioneren om Windows 8.1 opnieuw te installeren.

Hierdoor worden al uw persoonlijke bestanden, apps en stuurprogramma's die u hebt ge´nstalleerd, verwijderd, evenals wijzigingen die u hebt aangebracht in de instellingen.

Apps van de fabrikant van uw PC worden opnieuw ge´nstalleerd en de standaardpartities van het station worden hersteld.

 

Opmerking

Als u ervoor hebt gekozen de herstelpartitie niet te kopiŰren toen u uw herstelstation maakte, zijn De PC opnieuw instellen > Ja, het station opnieuw partitioneren niet beschikbaar.

De PC herstellen of opnieuw instellen met behulp van een installatiemedium

Als u de PC niet kunt opstarten en u geen herstelstation hebt gemaakt, downloadt u een installatiemedium en gebruikt u dat om de PC te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om de PC opnieuw in te stellen.

 

Ga op een werkende PC naar de website van Microsoft voor het downloaden van software.

Download het hulpprogramma voor het maken van media en voer het vervolgens uit.

 

Selecteer Installatiemedia voor een andere PC maken.

Kies een taal, versie en architectuur (64 bits of 32 bits).

 

Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien.

Sluit het installatiemedium dat u hebt gemaakt aan op uw niet-werkende PC, en zet het aan.

Geef op het initiŰle installatiescherm uw taal en andere voorkeuren op en selecteer Volgende.

Als u het installatiescherm niet ziet, is uw PC mogelijk niet geconfigureerd voor opstarten vanaf een station.

Raadpleeg de website van de fabrikant van uw PC voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw PC en probeer het opnieuw.

 

Selecteer Uw computer herstellen.

Selecteer in het scherm Kies een optie de optie Problemen oplossen. Daar kunt u:

Maak gebruik van een systeemherstelpunt door Geavanceerde opties > Systeemherstel te selecteren.

Hierdoor worden onlangs ge´nstalleerde apps, stuurprogramma's en updates verwijderd die mogelijk problemen op uw PC veroorzaken. Het herstellen vanaf een herstelpunt heeft geen gevolgen voor uw persoonlijke bestanden.

 

Selecteer Deze PC opnieuw instellen om Windows 10 opnieuw te installeren. Hiermee worden de apps en stuurprogramma's verwijderd die u hebt ge´nstalleerd, evenals de wijzigingen die u hebt aangebracht in uw instellingen. Maar u kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke bestanden te behouden of te verwijderen.

 

Installatiemedia gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren

Probeer, voordat u deze stappen uitvoert, uw PC eerst opnieuw in te stellen met behulp van een installatiemedium.

Als dat mislukt, kunt u hetzelfde installatiemedium gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren (een schone installatie van Windows uitvoeren).

 

Waarschuwing

Hierbij worden al uw persoonlijke bestanden, apps en de stuurprogramma's die u hebt ge´nstalleerd, verwijderd, evenals de apps en aanpassingen van uw PC-fabrikant en de wijzigingen die u hebt aangebracht in instellingen.

 

Ga op een werkende PC naar de website van Microsoft voor het downloaden van software.

Download het hulpprogramma voor het maken van media en voer het vervolgens uit.

 

Selecteer Installatiemedia voor een andere PC maken.

Kies een taal, versie en architectuur (64 bits of 32 bits).

Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien.

Sluit het installatiemedium dat u hebt gemaakt aan op uw niet-werkende PC, en zet het aan.

 

Geef op het initiŰle installatiescherm uw taal en andere voorkeuren op en selecteer Volgende.

Als u het installatiescherm niet ziet, is uw PC mogelijk niet geconfigureerd voor opstarten vanaf een station.

Raadpleeg de website van de fabrikant van uw PC voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw PC en probeer het opnieuw.

 

Selecteer Nu installeren.

Voer op de pagina Voer een productcode in om Windows te activeren een productcode in, als u er een hebt.

Kies op de pagina Licentievoorwaarden de optie Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden (als u daarmee akkoord gaat) en selecteer Volgende.

Selecteer Aangepast op de pagina Welk type installatie wilt u uitvoeren?

Klik wanneer u klaar bent met formatteren op Volgende.

Volg de overige installatie-instructies om het installeren van Windows 10 te voltooien.

 

Ga terug naar de vorige versie van Windows

De eerste 10 dagen na de upgrade naar Windows 10 kunt u terugkeren naar de vorige versie van Windows via Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Herstel. Hierbij blijven uw persoonlijke bestanden bewaard, maar worden apps en stuurprogramma's die na de upgrade zijn ge´nstalleerd, verwijderd, evenals wijzigingen die u in de instellingen hebt aangebracht.

 

Als u wilt teruggaan, moet u:

Alles in de mappen windows.old en $windows.~bt na de upgrade bewaren.

Alle gebruikersaccounts die u hebt toegevoegd na de upgrade verwijderen.

Zorg ervoor dat u het wachtwoord weet waarmee u zich hebt aangemeld bij Windows 7 of Windows 8.1 (als u een wachtwoord gebruikte).

Houd het USB-station bij de hand dat u hebt gebruikt om de upgrade naar Windows 10 uit te voeren (als u een USB-station hebt gebruikt).

 

Als teruggaan niet beschikbaar is

Controleer of u de PC kunt terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 

Bron:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12415/windows-10-recovery-options

 

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom u Windows opnieuw zou willen installeren:

 

1. Uw PC of laptop is erg traag geworden.

2. Afwijkend gedrag door een virus of fouten in de installatie van een programma.

3. U wilt gewoon een computer, die weer even snel als nieuw functioneert.

 

U moet eerst achterhalen welke versie van Windows u op dit moment gebruikt.

 

 

Ga naar: Start/Deze PC (zie rode kaders)

 

Klik op: Eigenschappen (zie rode kader)

 

 

De Windows versie is: Windows 10 Pro (zie rode kader)

Ge´nstalleerd geheugen: 8 GB (zie rode kader) (8 GB is genoeg voor 64-bit)

Type systeem: 64-bits besturingssysteem (zie rode kader) (4 GB is te weinig voor 64-bit!)

Product-id: 00331-10000-00001-AA881

 

Om de gebruikte Installatie CD-Key te gebruiken, pas ik altijd een programma toe als Speccy.

Download: https://www.piriform.com/speccy/download Speccy Free.

Via dit programma zie ik dat de CD-Key is:

Serial Number: R3HB7-X6HMH-F48J3-8XJVP-9QBP9

 

U kunt ook gebruiken: OEM Product Key Tool 1.1

 

Ga naar: http://neosmart.net/OemKey/

 

Download de OEM Product Key Tool 1.1

 

Klik op: Windows OEMKey V1.1.exe

Wanneer u een originele, niet aangepaste versie bij Microsoft ophaalt MOET u beslist dezelfde versie toepassen, als die voorheen ook op de computer zat!

M.a.w. Heeft u Windows 10 Home, 32-bit, dan kunt u alleen dezelfde versie weer gebruiken, bij de gevonden Product-id en CD-Key, en NIET Windows 10 Pro, 64-bit en omgekeerd, want die zal niet geactiveerd kunnen worden!

 

 

De gevonden Product Key is: XBGNW-7X7CV-3KTWH-H7M9C-7CBQ6 (zie rode kader)

Klik op: OK (zie rode kader)

(Waarom het een andere Key is, weet ik niet, gewoon proberen!)

 

Bovenstaande Serial en Key hebben uitsluitend betrekking op MIJN Notebook, en kunt u NIET gebruiken voor uw computer!

 

Wil je Windows 10 op je PC installeren?

Voordat je aan de slag kunt gaan, heb je eerst een licentie nodig voor het installeren van Windows 10. Vervolgens download je het hulpprogramma voor het maken van media.

Zie de onderstaande instructies voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma.

 

Hulpprogramma nu downloaden

 

Deze instructies gelden wanneer je:

Je beschikt over een licentie voor het installeren van Windows 10  en voert een upgrade van deze PC uit vanaf Windows 7 of Windows 8.1.

 

Windows 10 opnieuw moet installeren op een PC waarop je eerder Windows 10 hebt geactiveerd.

 

Het hulpprogramma voor het maken van installatiemedia (USB-flashstation, dvd of ISO-bestand) gebruiken om Windows 10 op een andere PC te installeren.

 

 

Klik op: Hulpprogramma nu downloaden (zie rode kader)

 

Klik op: MediaCreationTool.exe

 

 

Klik op: Ja (zie rode kader)

 

 

Klik op: Akkoord (zie rode kader)

 

 

Kies: Installatiemedia (USB-stick of ISO bestand)

 

Klik op: Volgende (zie rode kader)

 

 

Klik op: Volgende (zie rode kader)

 

 

Kies: ISO-bestand (zie rode kader)

 

Klik op: Volgende (zie rode kader)

 

 

Kies de map: Downloads (zie rode kader)

Kies: Opslaan als: ISO File (*.iso) (zie rode kader)

Klik op: Opslaan (zie rode kader)

 

 

Klik op: Voltooien (zie rode kader)

 

Klik op: Kruisje, Rechtsboven (zie rode kader)

 

 

Klik op: Ja (zie rode kader)

 

Ga naar: https://rufus.akeo.ie/

 

Download: Rufus V2.18

 

Klik op: rufus-2.18.exe

 

 

Klik op: Ja (zie rode kader)

 

 

Klik op: Ja of Nee (zie rode kader)

 

 

Doe USB stick van 8 GB in een poort (zie rode kader)

Blader naar D: Downloads\Windows.iso (zie rode kader)

Klik op: Start (zie rode kader)

 

 

Klik op: OK (zie rode kader)

 

 

Klik op: Sluiten (zie rode kader)

 

Nadat u alle belangrijke Data heeft verplaatst naar een Externe Harde schijf, kunt u m.b.v. de gemaakte geheugenstick Windows opnieuw installeren.

U heeft ook uw mailgegevens veilig gesteld? En een lijst gemaakt van te installeren programma's?

 

Het hulpprogramma leidt je door de installatie of downloaden van Windows 10 op je PC.

Tijdens de installatie word je mogelijk gevraagd een productcode in te voeren.

Als je niet over een licentie voor het installeren van Windows 10 beschikt en niet eerder een upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd, kun je een exemplaar van Windows 10 kopen.

 

Zie https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/get-windows-10.

Als je eerder een upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd op deze PC en nu het besturingssysteem opnieuw installeert, hoef je geen productcode in te voeren. Je exemplaar van Windows 10 wordt automatisch later geactiveerd met behulp van je digitale licentie.

 

Als Windows 10 ge´nstalleerd kan worden, zie je een overzicht van hetgeen je hebt geselecteerd en wat er tijdens de upgrade wordt behouden. Kies Wijzigen wat je wilt behouden om in te stellen dat je Persoonlijke bestanden en apps wilt behouden of Alleen persoonlijke bestanden wilt behouden of ervoor kiest tijdens de upgrade Niets te behouden.

 

Sla geopende apps en bestanden op en sluit ze af voordat je Installeren kiest.

De installatie van Windows 10 kan enige tijd duren en je PC zal een aantal malen opnieuw opstarten. Schakel je computer niet uit.

 

Het hulpprogramma voor het maken van installatiemedia (USB-flashstation, dvd of ISO-bestand) gebruiken om Windows 10 op een andere PC te installeren (klik voor meer of minder informatie).

 

Volg deze stappen voor het maken van installatiemedia (USB-flashstation, of dvd) waarmee je een nieuwe versie van Windows 10 kunt installeren, een schone installatie kunt uitvoeren of Windows 10 opnieuw kunt installeren.

(Ik gebruik Rufus, om van het ISO bestand een opstartbare geheugenstich te maken).

 

Controleer of je het volgende hebt:

Een internetverbinding (er kunnen providerkosten van toepassing zijn).

Voldoende beschikbare gegevensopslag op de PC, USB of extern station voor de download.

 

Je hebt een lege USB-stick met ten minste 8GB ruimte of een lege dvd (en dvd-brander) nodig als je een medium wilt maken. Je wordt aangeraden een lege USB-stick of lege dvd te gebruiken, omdat eventuele inhoud op het medium wordt gewist.

 

Als je tijdens het branden van een ISO-bestand op dvd een melding krijgt dat het schijfkopiebestand te groot is, moet je een dubbellaags dvd-medium gebruiken.

 

Controleer het volgende op de PC waarop je Windows 10 wilt installeren:

64-bits of 32-bits processor (CPU). Je maakt een 32-bits- of 64-bits versie van Windows 10. Als je wilt controleren welke versie je momenteel hebt, ga dan naar Info in PC-instellingen of naar Systeem in het Configuratiescherm en kijk bij Type systeem.

 

Systeemvereisten. Controleer of je PC voldoet aan de systeemvereisten voor Windows 10. We raden je aan ook de website van de PC-fabrikant te bezoeken voor aanvullende informatie over de laatste stuurprogrammaĺs en compatibele hardware.

Taal in Windows. Je dient bij het installeren van Windows 10 dezelfde taal te kiezen. Ga als je wilt weten welke taal je nu gebruikt naar Tijd en taal in PC-instellingen of naar Land/regio in het Configuratiescherm.

Windows-versies Je dient ook dezelfde Windows-versie te kiezen. Als je wilt controleren welke versie je momenteel hebt, ga dan naar Info in PC-instellingen of naar Systeem in het Configuratiescherm en kijk bij Windows-versie.

Windows 10 Enterprise is niet beschikbaar in het hulpprogramma voor het maken van media. Zie voor meer informatie het Servicecentrum voor volumelicenties.

 

Kies Download hulpprogramma nu en vervolgens Uitvoeren. Je moet beheerder zijn om dit hulpprogramma te kunnen uitvoeren.

Kies Akkoord als je instemt met de licentievoorwaarden.

Kies op de pagina Wat wilt u doen? achtereenvolgens Installatiemedia voor een andere PC maken en Volgende.

Kies de taal, versie en architectuur (64- of 32-bits) voor Windows 10.

 

Kies het medium dat je wilt gebruiken:

USB-flashstation. Sluit een leeg USB-flashstation aan met minimal 8GB aan beschikbare ruimte. Alle inhoud op het flashstation wordt verwijderd.

ISO-bestand Sla een ISO-bestand waarmee je een dvd kunt maken op je PC op. Nadat het bestand is gedownload, ga je naar de locatie waar het bestand is opgeslagen of kies je Dvd-brander openen en volg je de instructies voor het branden van een dvd. Meer informatie over ISO-bestanden vind je in Aanvullende manieren om Windows 10 met een ISO-bestand te installeren in de sectie hieronder.

 

Start op vanaf de gemaakte USB-stick.

Tijdens de installatie kan gevraagd worden naar de eerder genoteerde Product-id of de Serial-key voor de CD.

 

Als je geluk hebt, gaat de installatie verder, als je pech hebt kun je verder gaan met de installatie, maar kan Windows NIET worden geactiveerd.

 

Door KMS-Pico te gebruiken wordt Windows alsnog geactiveerd.

Download: http://www.officialkmspico.com/

 

Zie:

 

Mijn Notebook: Windows is geactiveerd (zie rode kader)

 

Zolang Windows niet is geactiveerd, kun je de Persoonlijke Voorkeur niet aanpassen.

 

Via Microsoft kun je Windows 10 Home bestellen als ISO bestand en via de mail, de nodige key ontvangen, via MS kost je dat Ç 135,00.

 

Met het ISO bestand kun je een Installatie DVD of - geheugenstick (van minstens 4 GB) maken waarmee je kunt Windows 10 kunt installeren.

Ik kies altijd voor een verse installatie, waarbij de C: eerst word geformatteerd, tevens maak ik dan een Data partitie D:.

 

https://www.microsoftstore.com/store/mseea/nl_NL/pdp/Windows-10-Home/productID.320437800

 

http://beginnerslessenpc.nl/Windows%2010%20Activering_bestanden/image004.jpg

 

Maar je kunt via Google de adressen vinden, waar het goedkoper is (11-09-16):

 

http://beginnerslessenpc.nl/Windows%2010%20Activering_bestanden/image011.jpg

 

De goedkoopste W10 Prof kost ongeveer Ç 31,00. . .

Na betaling krijg je een mail met download-link en de nodige Serial.

 

Succes!

 

donderdag 28 december 2017